Spotkania

Spotkania autorskie i prezentacja mojej książki „Miłość większa od wiary” wydanej w języku ukraińskim (Lwów, 30 listopada – 1 grudnia 2019).

Fragment plakatu zapraszającego na spotkania

Prezentacja książki 30 listopada 2019 (Lwów, Centrum Szeptyckiego)

Prezentację książki uświetnił występ muzyczny dzieci ze Szkoły im. św. Sofii

Prezentacja książki 1 grudnia 2019 (Lwów, Sanktuarium św. Andrzeja)

Plakat oraz zdjęcie zrobione po nagraniu w ukraińskim Radiu Vgolos