Spotkania

Zapraszam spotkania biblijne na kanale YouTube.

………………………………………………………………………

Wziąłem udział w dyskusji na temat modelu władzy w Kościele zorganizowanej przez Kwartalnik WIĘŹ w Klubokawiarni Pożyteczna w Warszawie dnia 20 lutego 2020 roku. Poniżej zapis video dyskusji.

https://www.facebook.com/VidKOD/videos/627604694698942/

………………………………………………………………………………

Spotkania autorskie i prezentacja mojej książki „Miłość większa od wiary” wydanej w języku ukraińskim (Lwów, 30 listopada – 1 grudnia 2019).

Fragment plakatu zapraszającego na spotkania

Prezentacja książki 30 listopada 2019 (Lwów, Centrum Szeptyckiego)

Prezentację książki uświetnił występ muzyczny dzieci ze Szkoły im. św. Sofii

Prezentacja książki 1 grudnia 2019 (Lwów, Sanktuarium św. Andrzeja)

Plakat oraz zdjęcie zrobione po nagraniu w ukraińskim Radiu Vgolos