Spotkania

Zapraszam na moje wykłady w październiku 2019:

11.10.2019, godz. 18.30 w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61 (dolny kościół) – Wykład: „Marta i Maria w naszym życiu codziennym”. W ramach spotkań Wspólnoty Małżeństw.

W Ewangelii według Łukasza czytamy o wizycie Jezusa u Marty i Marii. Czy rzeczywiście Maria siedząca u stóp Jezusa i zasłuchana w Jego słowa wybrała „najlepszą cząstkę” jak mówi polskie tłumaczenie greckiego tekstu? Czy Marta źle postępowała krzątając się wokół gości? Wiemy, co Jezus powiedział Marcie, ale co mógł powiedzieć Marii? Co podpowiada nam biblijna historią? Czy w naszym codziennym życiu mamy być jak Maria, czy jak Marta?

13.10.2019, godz. 16.30 w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie przy ul. Oleckiej 30 (aula Edyty Stein) – Wykład: „Dlaczego Paweł Apostoł twierdzi, że biskup powinien być mężem jednej żony?” W ramach Akademii Biblijnej.

Przeanalizujemy pierwsze wersety z Pierwszego Listu Pawła Apostoła do Tymoteusza, w których czytamy, że biskup powinien być nienaganny, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nienadużywający wina, opanowany, niekłótliwy, niechciwy, no i powinien być mężem jednej żony. Oczekuje się od niego, że będzie dobrze zarządzał własnym domem i trzymał dzieci w uległości, z całą godnością (por. 1 Tm 3,2-5).