Publikacje

Wydałem następujące książki:

Publikowałem w takich pismach jak

Tygodnik Kulturalny, Twórczość, Przegląd Powszechny, Katecheta, Psychologia w Szkole, Szum z Nieba, Gentes (it.), JIVAN (ang.), Życie Duchowe, Horyzonty Wiary, W Drodze, Gazeta Współczesna, Słowo Powszechne, Pastores, Być dla innych, List, Jezuici Nasze Wiadomości, Gość Niedzielny, Civitas Christiana, Posłaniec, Wychowawca, Kontakt.

Udzielałem wywiadów dla

Dziennika Bałtyckiego, Gazety Wyborczej, Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Radia Plus, Polska The Times, Pielgrzyma, Radia Watykańskiego, Radia Warszawa, Radia Wnet, Radia TOK FM.

oraz w latach 2015-2017 pracowałem jako tłumacz papieża Franciszka i komentator w Redakcji Katolickiej TVP.

Mój wkład w inne publikacje książkowe:

  • „Kapłan jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej”, w: Sztuka bycia księdzem. Poradnik, pod redakcją Józefa Augustyna SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, s. 433-440.
  • „Wstęp”, w: Alfred Cholewiński SJ, Chrześcijaństwo ponownie odkrywane, Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2017, s. 8-9.
  • „Tylko On może nadać sens mojemu życiu”, w: Tamtej nocy, tamtego dnia Powiedziałem Bogu „tak”. Świadectwa Kapłanów (praca zbiorowa), Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002, s. 100-108.
  • „Dialog i wsparcie zamiast gotowych odpowiedzi”, w: A. Bałoniak, J. Szpet, Między tradycją a współczesnością, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s. 243-247.
  • „Rekolekcje z wykorzystaniem teorii wielu inteligencji”, w: A. Bałoniak (red.), Szkolne rekolekcje wielkopostne, Księgarnia świętego Wojciecha, Poznań 2000, s. 136-140.
  • „Skąd mam wiedzieć, czy moje dziecko sięga po narkotyki?”, w: Perspektywy. Wyzwania. Zagrożenia (materiały SChDW), Kraków 1999, s. 64-65.
  • „New challenges in the formation of educational leaders”, w: Life-long Learning in the 21st Century Context of Globalization and Value Conflict, Life and Faith Institute, Kaunas 2003.
  • „Integralne podejście do metod aktywizujących”, w: R. Chałupniak i inni, Aktywizacja w katechezie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 261-270.